ThS. Bùi Ngọc Hà

Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường

Thạc sỹ (Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2014)
Kỹ sư (Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012)

Email: ha.buingoc@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Đo đạc bức xạ – Radiation Detection and Measurement
 • Thiết bị và điều khiển hạt nhân – Nuclear Instrusmentation and Control
 • Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh – Medical Imaging
 • Thiết bị quan trắc môi trường phóng xạ – Environmental Radiation Monitoring System

Các nghiên cứu quan tâm

 • Đo đạc bức xạ – Radiation Detection and Measurement
 • Thiết bị và điều khiển hạt nhân – Nuclear Instrusmentation and Control
 • Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh – Medical Imaging
 • Thiết bị quan trắc môi trường phóng xạ – Environmental Radiation Monitoring System

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Tran Thuy Duong, Bui Ngoc Ha, “Evaluation of image reconstruction algorithms in cone-beam computed tomography technique”. Journal of Nuclear Science and Technology, p.41-47.
 • Mai Dinh Thuy, Bui Ngoc Ha, “Xác định bề dày vật liệu bằng phương pháp truyền qua của hạt beta”, Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology–VINANST-13, HaLong, Quang Ninh,2019.
 • Nguyen Van Thai, Bui Ngoc Ha, “Development of Conductivity Probe and Signal Processing Algoritm for Measuring of Local Two-Phase Flow Parameters”, Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology–VINANST-13, HaLong, Quang Ninh,2019.
 • Tran Thuy Duong, Bui Ngoc Ha, Le Thanh Dat, “Đánh giá một số thuật toán tái tạo ảnh trong kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình nón”, Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology–VINANST-13, HaLong, Quang Ninh,2019.
 • Tran Thuy Duong, Bui Ngoc Ha,”Ứng dụng và phát triển các hệ thống theo dõi, phát hiện và cảnh báo sự bức xạ hạt nhân và ô nhiễm không khí”, Hội thảo CLB các trường đại học kỹ thuật lần thứ 53, 2018.
 • Nguyen Tung Lam, Vu Thi Van Anh, Bui Ngoc Ha, Pham Van Phong, “Nghiên cứu chế tạo thiết bị ghi đo bức xạ, thông số vật lý môi trường kết nối Smartphone thông qua Bluetooth”, Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology–VINANST-12, Nha Trang, Khanh Hoa,2017.
 • Tran Van Du, Bui Ngoc Ha, “Nghiên cứu chế tạo bộ phân tích phổ đa kênh cầm tay”, Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology–VINANST-12, Nha Trang, Khanh Hoa,2017.
 • Bui Ngoc Ha, Ma Dinh Thuy, Nguyen Tung Lam, Vu Thu Trang, “Nghiên cứu chế tạo đầu dò sử dụng buồng ion hóa bản phẳng”, Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology–VINANST-12, Nha Trang, Khanh Hoa,2017.

Giải thưởng, khen thưởng

Giảng dạy

 • NE3030 Kỹ thuật xung và số
 • NE3040 Điện tử Hạt nhân
 • NE3041 Điện tử số Hạt nhân
 • NE5025 Điện tử Hạt nhân II
 • NE5204 Kỹ thuật Hạt nhân trong y tế

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, hệ thiết bị chụp ảnh cắt lớp CT sử dụng chùm tia hình nón ứng dụng trong công nghiệp. Mã số: KC.05.18/16-20.
 • Xây dựng phần mềm lập kế hoạch xạ trị tự động cho thiết bị xạ phẫu Gamma Knife.
 • Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xác định một số bệnh về phổi thông qua ảnh X-quang ngực.
 • Nghiên cứu chế tạo thiết bị mẫu mini-SPECT ứng dụng trên mẫu chuột phục vụ nghiên cứu y khoa.