THÔNG BÁO TUẦN 33 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 33 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 33 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 9/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

  1. Viện đã gửi email thông báo gửi đề xuất ĐT cấp Bộ thực hiện năm 2023, đề nghị các thầy cô có kế hoạch đăng ký thực hiện theo mẫu và hạn gửi hồ sơ;
  2. Theo kế hoạch đã thông báo triển khai thí nghiệm VLĐC đầu kỳ, tuần này sẽ bảo vệ TN đợt 1 vào buổi tối. Đề nghị các thầy cô lưu ý và đến đúng lịch bảo vệ. Yêu cầu cán bộ 2 đến nhận và trả khoá PTN có ký xác nhận, không nhờ mở và khóa cửa các PTN. Cán bộ 1 nộp lại danh sách sau khi kết thúc kíp bảo vệ tại phòng 204-D3.
  3. Viện nhắc các thầy cô dạy Lý thuyết, Bài tập, Thí nghiệm của các lớp qui định thay đổi giờ giảng, báo nghỉ, báo bù (việc báo thay đổi này phải tiến hành trước khi nghỉ/dạy bù/thay đổ) theo qui định của Phòng Thanh tra pháp chế (đơn giản nhất là thực hiện trên phần mềm qldt, hoặc eHUSST). Hoặc tải mẫu tại http://congbao.hust.edu.vn/index.php/thanhtraphapche.html ;
  4. Viện đã gửi các thầy cô Thông báo Sinh viên NCKH và sáng tạo năm học 2021-2022. Theo đó, Viện dự kiến báo cáo cấp Viện từ 30/5-12/6/2022. Kính đề nghị các thầy cô lưu ý, khuyến khích các sinh viên tham dự và báo cáo khoa học;
  5. Ngày Chủ nhật (15/5/2022): Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức phát bằng Tốt nghiệp cho các Kỹ sư, Cử nhân tốt nghiệp các đợt tháng 11/2021 và các đợt năm 2022 tại hai địa điểm. Viện VLKT được bố trí nhận bằng TN tại tầng 10 Thư viện Tạ Quang Bửu cùng Trường CNTT và Viện CNSH-TP, buổi sáng từ 7h30-11h30. Kính mời các thầy cô và những người quan tâm tham dự. VP Viện chuẩn bị hồ sơ và bằng trả đúng trực tiếp cho sinh viên.