THÔNG BÁO TUẦN 31 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 31 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 31 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 5/4/2021 đến ngày 10/4/2021)

  1. Lúc 10h00-11h00 sáng thứ hai (5/4) họp triển khai công tác Quản lý sinh viên, cố vấn học tập và công tác tuyển sinh năm 2021 tại C10-102. Kính mời các thầy cô giáo trong BGĐ Viện, các GV làm công tác CVHT-QLSV và tham gia tư vấn tuyển sinh (thầy Hồng, Thắng, Tú, Bắc, Phương, cùng CB quan tâm…) tham dự.
  2. Lúc 9h00-9h30 thứ ba (6/4) tại C10-102 họp BGĐ Viện với các Lãnh đạo Bộ môn về công tác đào tạo, NCKH và CSVC của kỳ 20202.
  3. Từ 9h30-10h30 thứ ba (6/4) tại C10-102, họp Hội đồng Viện mở rộng (gồm các thầy cô thành viên Hội đồng Viện và LĐ các Bộ môn) trao đổi về đề án thành lập Đại học và thành lập Trường thuộc lĩnh vực VLKT-KH vật liệu và các lĩnh vực liên quan. Kính mời các thầy cô tham dự. Tài liệu đã chuyển qua email tới các thầy cô;
  4. Từ 9h00-10h00 thứ năm (8/4) tại C10-102, họp Hội đồng phát triển CTĐT ngành Vật lý kỹ thuật về công tác xây dựng CTĐT tích hợp Cử nhân – Kỹ sư 180 TC áp dụng từ K65 và điều chỉnh, cập nhật Khung CTĐT Cử nhân, Thạc sĩ (nếu có).
  5. Nhà trường thông báo Hội nghị tập huấn Đảng-chính quyền-công đoàn tại Cửa Lò từ 23-25/4. Thành phần: từ Bí thư chi bộ (Đảng), từ trưởng Bộ môn (chính quyền) và từ tổ trưởng Công đoàn bộ môn (công đoàn), Hội đồng trường. Kính đề nghị các thầy cô tham dự. Thông báo đã gửi email tới các thầy cô.