THÔNG BÁO TUẦN 30 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 30 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 30 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 4/4/2021)

  1. Tuần này sinh viên K65 sẽ tiến hành thí nghiệm VLDC1. Viện đã gửi các thầy cô Thông báo kê hoạch Thí nghiệm. Kính đề nghị các thầy cô xem xét lịch hướng dẫn trên qldt để nắm rõ thời gian và địa điểm thí nghiệm.
  2. Trong tuần qua, Viện đã cấp VT-HC năm 2021 cho BM Vật lý tin học, đang triển khai các hợp đồng cung cấp cho Bộ môn QH-QDT, VLĐC, KTHN theo đề xuất đã thông qua Lãnh đạo BM và LĐ Viện. Đề nghị lãnh đạo các BM lưu ý và xác nhận. BM VLĐT chưa đề xuất mua VT-HC cho năm học.
  3. Đề nghị các CNĐT cấp Bộ và phân cấp Trường triển khai mua sắm vật tư, thiết bị theo kế hoạch và phải thực hiện trước khi nghiệm thu. Các CNĐT nào gặp khó khăn trong triển khai nhiệm vụ cần trao đổi với Lãnh đạo Viện để xử lý.
  4. Viện đã gửi Qui chế quản lý tài sản và đề án thu hút, phát triển GV xuất sắc để các thầy cô xem và góp ý kiến. Mọi góp ý xin gửi qua VP Viện để tổng hợp (chị Ngọc).
  5. Viện đã email tới các thầy cô thông báo về việc đăng ký xét các tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2021. Kính đề nghị các thầy cô lưu ý đăng ký theo hướng dẫn của HĐGSNN.