Thông báo tuần 26 năm học 2020-2021

Thông báo tuần 26 năm học 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 26 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 1/3/2021 đến ngày 7/3/2021)

  1. Tuần này các GV tiếp tục dạy online, kính đề nghị các thầy cô triển khai và theo dõi thông tin của Trường và Viện về kế hoạch trong thời gian tới;
  2. Lúc 10h00 sáng thứ hai (1/3) Viện tổ chức họp trao đổi 1 số công việc chung theo hình thức online kết hợp offline. Cán bộ có thể có mặt ở VP Viện tối đa 20 người để đảm bảo giãn cách, các thầy cô khác có thể trao đổi online trên MSTeams/ Viện Vật lý kỹ thuật. Các nội dung gồm:
  • Triển khai hướng dẫn TN kỳ 20202 trong tình hình hiện nay;
  • Trao đổi về phân công KLGD (GD-PV-NCKH) theo Qui chế công tác cán bộ (sửa đổi);

(Các thầy cô có thể tải Qui chế trên MSTeams/ CBVC/mục Files)

  1. Đề nghị các thầy cô rà soát việc lên điểm học kỳ 20201 cho sinh viên để kịp đăng ký tốt nghiệp. Bảng điểm gốc sau khi nhập điểm gửi về VP Viện và ký xác nhận nộp kết quả;
  2. Viện đã chuyển đăng ký các học phần Đồ án môn học, ĐA thiết kế, Thực tập TN và ĐATN, Đồ án nghiên cứu tới các GV, danh sách sinh viên đăng ký đưa trên link đã gửi các thầy cô. Đề nghị các GV tạo nhóm trên MSTeams để hướng dẫn, trước mắt cung cấp tài liệu và trao đổi với các em. Kế hoạch thí nghiệm sẽ triển khai ngay sau khi được phép.