THÔNG BÁO TUẦN 2 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 2 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 2 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

 

  1. Tuần này bắt đầu lên lớp Lý thuyết và bài tập, kính đề nghị các GV lưu ý thời khóa biểu để lên lớp đúng lịch. Phân công giảng dạy có trên phần mềm quản lý qldt của các cán bộ;
  2. Tuần này BM VLĐC mở PTN để các cán bộ hướng dẫn TN đến lấy dữ liệu VLĐC 2 như sau:
  T2

( 14/9/20)

T4

( 16/9/20)

T6

( 18/9/20)

Sáng

 

Nghỉ D3.206 D3.202 D3.205, 206 D3.202, 203
Chiều

 

D3.203 D3.205 D3.202, 203 D3.202, 203 nghỉ

Thời gian: sáng từ 7h30-10h30; chiều từ 13h30 – 16h00

  1. Đề nghị các BM chuyên ngành gửi Tên, nội dung tóm tắt các bài thí nghiệm của các học phần chuyên ngành cho Viện quản lý, email tới PVT. Đặng Đức Vượng trước ngày 18/9/2020.
  2. Viện gửi các thầy cô đường link để đăng ký tên Đề tài TN, TTTN, đề nghị các thầy cô lưu ý: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l5ynrEEfWNElO4cZ-MTc0ETvyeRn1QN2YitCR70VtZU/edit?fbclid=IwAR36IfoWHRoAeBx9FPkqsXhidymKt3Yf8HD8aos-jG8HwM7GYsprxIxA1jE#gid=257629486
  3. Viện đã email tới các thầy cô hướng dẫn triển khai phòng chống dịch Covid 19 trong trạng thái bình thường mới. Đề nghị các BM và các thầy cô lưu ý;
  4. Đợt thi và xét tuyển Cao học 2020 có 12 học viên CH ngành KTHN và 05 học viên ngành VLKT trúng tuyển. Kính đề nghị các GVHD lưu ý triển khai hướng dẫn ngay từ học kỳ này.

 

Thông báo tuần của Trường: https://hust.edu.vn/web/vi/lich-cong-tac

Thông báo của Viện lưu tại: https://sep.hust.edu.vn/tin-tuc/lich-cong-tac

 

 Hà Nội ngày 13 tháng 9 năm 2020

VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT