THÔNG BÁO TUẦN 3 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 3 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 3 NĂM HỌC 2020-2021
(Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020)

1. 10h sáng thứ 2 (21/09/2020), tại 102 C10: kính mời các trưởng, phó các BM họp giao ban về triển khai công việc đầu năm học 2020-2021
2. 08h30 đến 09h30, thứ 5 (24/09/2020), tại Hội trường C2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng giới thiệu Phó Hiệu trưởng. TP: Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, trưởng các đơn vị cấp 2. Phòng TCCB, HCTH, CTSV chuẩn bị.
3. 10h30 đến 12h00, thứ 5 (24/09/2020), tại Hội trường C2: Hội nghị cán bộ chủ chốt xin ý kiến bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng. TP: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Thường trực Hội đồng trường là cán bộ của Trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh trường; trưởng, phó trưởng đơn vị cấp 2; các giáo sư là cán bộ cơ hữu. Phòng TCCB, HCTH, CTSV chuẩn bị.;

Thông báo tuần của Trường: https://hust.edu.vn/web/vi/lich-cong-tac
Thông báo của Viện lưu tại: https://sep.hust.edu.vn/tin-tuc/lich-cong-tac

Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2020
VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT