Lịch công tác tuần 6 năm học 2020-2021

Lịch công tác tuần 6 năm học 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 6 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020)

  1. Chúc mừng Kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (15/10/1956-15/10/2020)
  2. Sinh viên đầu khóa K65 sẽ nhập học tại Viện các ngày thứ tư, thứ năm và sinh hoạt công dân vào thứ sáu tuần này;
  3. 8h00 thứ năm (15/10) tại Quảng trường C1: Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Kính mời các thầy cô tham dự;
  4. Tuần này lịch dạy K65 sẽ có trên hệ thống, đề nghị các Bộ môn và các thầy cô lưu ý đến các học phần Vật lý 1 dạy cho K65 và học phần Nhập môn ngành học;
  5. Kính đề nghị các thầy cô đảm bảo giờ giảng dạy lý thuyết và thí nghiệm (phòng TTPC sẽ đi kiểm tra thường xuyên). Các thầy cô báo nghỉ, báo bù cần làm theo mẫu gửi Bộ môn và TTPC qua email.
  6. Thi các lớp tài năng (Eliech) vào ngày 14/10/2020, sinh viên có điểm xét tuyển lớn hơn điểm chuẩn PH1 là 0,5 điểm sẽ được thi vào lớp Tài năng VLKT.
  7. Đề nghị các thầy cô QLSV các lớp tiến hành tổ chức sinh hoạt công dân đầu năm học theo thông báo của Nhà trường;