Lịch công tác tuần 5 năm học 2020-2021

Lịch công tác tuần 5 năm học 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 5 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 5/10/2020 đến ngày 10/10/2020)

 1. Lúc 15h00 chiều thứ hai (5/10) tại Hội trường C2: Lễ công bố Quyết nghị bổ nhiệm các Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025. Kính mời các thầy cô tham dự;
 2. Điểm chuẩn vào các ngành đào tạo của ĐHBK Hà Nội đã công bố tối ngày 4/10/2020 trên các phương tiện thông tin, theo đó ngành PH1- chỉ tiêu 150 em có điểm chuẩn 26,18 và PH2 – chỉ tiêu 30 em có điểm chuẩn 24,70 (nếu xét tổ hợp KTTD thì tương ứng 21,5 và 20 điểm). Viện kính báo các thầy cô biết;
 3. 14h00 thứ ba (6/10) tại Hội thảo C2 họp về công tác nhập học sinh viên. Thành phần: LĐ Viện và cán bộ VP Viện;
 4. Từ 7h00 thứ sáu (9/10) sinh viên K65 bắt đầu nhập học ĐHBK Hà Nội.
 5. Đề nghị các GV thực hiện đúng qui định về giảng dạy của Nhà trường: lên lớp đúng giờ, đúng thời lượng theo qui định. Các trường hợp đổi giờ cần báo trước cho Bộ môn và phòng Thanh tra pháp chế theo mẫu qui định;
 6. Viện đề nghị các GV dạy các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân thường xuyên điểm danh sinh viên. Các trường hợp nào trong 5 tuần đầu không đi học, đề nghị báo về Viện để Viện có kế hoạch trao đổi với gia đình và sinh viên;
 7. Các chính sách học phí và học bổng của Nhà trường đã được công khai thông báo trên website, cổng thông tin và FB của Nhà trường, Viện kính báo các thầy cô được biết;
 8. Hiện nay, công tác thanh lý tài sản tại các BM, công tác cung cấp vật tư hóa chất phục vụ đào tạo đã được triển khai và gần hoàn tất tại tất cả các BM. Đề nghị các BM rà soát thực hành, thí nghiệm đảm bảo chất lượng và nội dung các bài thí nghiệm;
 9. Viện đã gửi tới các thầy cô các văn bản sau: Qui định về tổ chức và hoạt động, Qui định về quản lý tài chính (do HĐ Trường ban hành), qui định về tiếp công dân (do Hiệu trưởng ký). Kính đề nghị các thầy cô kiểm tra email về nội dung các qui định này;
 10. Ngày hội “Bách khoa ngày trở về” năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2020 (năm nay không tổ chức Lễ hội Bia), công tác đón tiếp cựu sinh viên, cựu cán bộ thực hiện tại các Bộ môn và VP Viện như thông báo gửi qua eamil tới các thầy cô. Kính đề nghị LĐ các BM lưu ý;
 11. Năm nay thi các lớp tài năng (Eliech) vào ngày 14/10/2020, sinh viên có điểm xét tuyển lớn hơn điểm chuẩn PH1 là 0.5 điểm sẽ được thi vào lớp Tài năng VLKT. Điểm chuẩn của các ngành Trường ĐHBK Hà Nội công bố lúc 0h ngày 5/10/2020;
 12. Đề nghị các thầy cô QLSV các lớp tiến hành tổ chức sinh hoạt công dân đầu năm học theo thông báo của Nhà trường;