Thông báo về việc làm Thí nghiệm Vật lý đại cương – Học kỳ 20201

Thông báo về việc làm Thí nghiệm Vật lý đại cương – Học kỳ 20201

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên học Vật lý đại cương các mã học phần (PH1110, PH1111, PH1120, PH1121, PH1122, PH1130, PH1131)

1. Trong học kỳ 1 của năm học 2020 – 2021, sinh viên học các môn Vật lý đại cương tương ứng với các mã học phần ở trên sẽ làm thí nghiệm Vật lý đại cương.

– Đối với mã học phần PH1110, PH1111 (Vật lý đại cương 1) thí nghiệm sẽ diễn ra trong 06 tuần tương ứng với 05 bài thí nghiệm và 01 tuần bảo vệ thí nghiệm. Thời gian bắt đầu từ tuần 4 ( từ ngày 28/09/2020 ) đến hết tuần thứ 9.

– Đối với mã học phần PH1120, PH1122, PH1130 (Vật lý đại cương 2 và Vật lý đại cương 3), thí nghiệm sẽ diễn ra trong 06 tuần tương ứng với 05 bài thí nghiệm và 01 tuần bảo vệ thí nghiệm. Thời gian được chia làm 02 đợt như sau:

  • Đợt 1 bắt đầu từ tuần 4 (từ ngày 28/09/2020) đến hết tuần thứ 9.
  • Đợt 2 bắt đầu từ tuần 11 (từ ngày 16/11/2020) đến hết tuần thứ 16.

– Đối với mã học phần PH1121 (Vật lý đại cương 2), thí nghiệm sẽ diễn ra trong 05 tuần tương ứng với 04 bài thí nghiệm và 01 tuần bảo vệ thí nghiệm. Thời gian bắt đầu từ tuần 11 (từ ngày 16/11/2020) đến hết tuần thứ 15.

– Đối với mã học phần PH1131 (Vật lý đại cương 3) thí nghiệm sẽ diễn ra trong 05 tuần tương ứng với 04 bài thí nghiệm và 01 tuần bảo vệ thí nghiệm. Thời gian bắt đầu từ tuần 4 ( từ ngày 28/09/2020 ) đến hết tuần thứ 8.

2. Sinh viên xem danh sách chia nhóm thí nghiệm Vật lý đại cương 1, 2, 3 trong các link dưới đây:

Lưu ý: Có một số nhóm sinh viên bị thay đổi phòng thí nghiệm và thời gian buổi thí nghiệm. Các em sinh viên cần xem kỹ lịch ở file bên dưới và nếu có vấn đề gì về lịch do chạm lịch học cần liên lạc trực tiếp tại phòng 204-D3.

3. Mỗi tổ thí nghiệm được chia làm 6 nhóm nhỏ. Buổi thí nghiệm đầu tiên sinh viên thuộc nhóm thí nghiệm nào sẽ chuẩn bị bài thí nghiệm theo thứ tự của nhóm đó. Ví dụ: nhóm 1 chuẩn bị bài 1, nhóm 2 chuẩn bị bài 2, nhóm 3 chuẩn bị bài 3…, nhóm 6 chuẩn bị bài 6.

4. Tài liệu thí nghiệm Vật lý 1, 2, 3 sẽ được phát hành vào 03 ngày từ thứ ba, ngày 22/09/2020 đến hết thứ năm, ngày 24/09/2020. Cán bộ các lớp đến phòng thí nghiệm Vật lý đại cương – P.203 nhà D3 để nhận tài liệu hướng dẫn thí nghiệm kèm báo cáo thí nghiệm cho lớp.

5. Yêu cầu sinh viên phải đọc và thực hiện đúng theo bản “những quy định đối với sinh viên làm thí nghiệm vật lý” (được in ở trang 2 của tập tài liệu thí nghiệm thực tập vật lý đại cương).

6. Viện Vật lý Kỹ thuật và Bộ môn Vật lý đại cương chỉ tổ chức cho sinh viên bảo vệ 02 lần (lần 1 sinh viên bảo vệ theo tổ thí nghiệm với thời gian cố định trên sis, lần 2 cho những sinh viên không đạt lần 1). Sinh viên không đạt lần 1 phải đăng ký để được xếp lịch bảo vệ lần 2 tại phòng 204-D3 (lịch bảo vệ lần 2 là lịch chung cho tất cả sinh viên thí nghiệm không đạt lần 1 tương ứng với mã học phần mà sinh viên đã thí nghiệm). Sinh viên không đăng ký làm bù quá 2/3 số bài thí nghiệm. Sinh viên có tên tuần thí nghiệm nào thì sẽ thí nghiệm đúng tuần đó. Các thông báo liên quan tới thí nghiệm Vật lý đại cương sẽ được niêm yết tại bảng tin phòng 204-D3 vào chiều thứ 6 hàng tuần.

 

BỘ MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG